مطالب در مود جن ها و پری ها صفحه اول کلیپ جن روح

آل چیست؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

آل
آل ها موجوداتی افسانه ای هستند که به سراغ نوزادان می روند و آن ها را می برند و مادر آن ها را نیز می کشند .
آن ها زنانی هستند با موهای قرمز و لباسی بلند و در بیابان زندگی می کنند . سبدی همراه خود دارند که پر از جگر بچه است و آن ها را می خورند .
در قدیم برای محافظت از کسانی که تازه زایمان می کرند سیخ و یا پیاز کنار او می گذاشتند تا آل نیاید .
آل موجودی افسانه ای بیش نیست و تقربیا برای همه ی این ها دلایل منطقی وجود دارد .
در سال های خیلی دور قوم وحشی در آسیا زندگی می کردند که به علت نژاد آن ها موهایی سرخ رنگ داشتند و آن ها زنان را نیز برای جنگ می فرستادند و آن زنان چون خودشان بچه نداشتند بچه های قبایل دیگر را می دزدیدند و به این صورت آل شکل گرفت و حالت افسانه پیدا کرد
پیاز هم به دلیل جذب باکتری بسیار بالایی که داشته استفاده می کردند تا نوزاد و مادر که آسیب پذیر هستند بیمار نشوند .
از همه واضح تر این که زنانی که زایمان می کردند به دلیل نبود بهداشت کافی می مردند و آن را به آل نسبت می دادند!
 پس همه ی این موجودات خیالی هستند و در گذشته به دلیل ترس و جهل ساخته شده اند . برای هیچ کدام از این موجودات اثبات علمی ای وجود ندارد .