مطالب در مود جن ها و پری ها صفحه اول کلیپ جن روح

آیا جن ها وجود دارند ؟ جن ها کجا زندگی میکنند ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

جن ها موجوداتی هستند که هنوز از لحاظ علمی وجود آن ها اثبات نشده است اما با این حال در کتاب قرآن نام آنها ذکر شده است .
با توجه به توصیفاتی که در کتاب های قدیمی آمده است وجود جن ها از عنصر آتش است و دارای چشمانی با شکاف عمودی و همچنین دهن آن ها هم عمودی است
توله-جن
 و مانند اسب , سم دارند جن ها دارای جنسیت هستند و جن مؤمن و کافر هم هست در گذشته جن ها در آب انبار ها , حمام ها , خانه های مخروبه زندگی میکردند
خرابه-خانه-جن
اما با صنعتی شدن شهرها آن ها به خارج از شهر گریختند . البته باید توجه داشت که در گذشته احتمالا صدای آب یا باد را می شنیده اند و تصور می کردند که جن ها هستند !!!
متروکه-جن-زده
خانه-ی-خابه-متروک-محل-جن-ها
در کتاب های قدیمی گفته اند که برخی کارها مانند در شب ناخن گرفتن , جارو کردن در شب های شنبه و دوشنبه , سوت زدن و آب گرم ریختن باعث احضار آن ها می شود!
 جن ها قادر به دیدن ما هستند اما انسان ها در مواقع خاص میتوانند آن ها را ببینند مثلا در عروسی جن ها! سعی نکنید که جن احضار کنید چون کار خطرناک و بسیار سختی است اما باید توجه داشت که هنوز اثباتی برای وجود آن ها نیست