مطالب در مود جن ها و پری ها صفحه اول کلیپ جن روح

جن ها موجوداتی هستند که هنوز از لحاظ علمی وجود آن ها اثبات نشده است اما با این حال در کتاب قرآن نام آنها ذکر شده است .
با توجه به توصیفاتی که در کتاب های قدیمی آمده است وجود جن ها از عنصر آتش است و دارای چشمانی با شکاف عمودی و همچنین دهن آن ها هم عمودی است


توله-جن


 و مانند اسب , سم دارند جن ها دارای جنسیت هستند و جن مؤمن و کافر هم هست در گذشته جن ها در آب انبار ها , حمام ها , خانه های مخروبه زندگی میکردند


خرابه-خانه-جن


اما با صنعتی شدن شهرها آن ها به خارج از شهر گریختند . البته باید توجه داشت که در گذشته احتمالا صدای آب یا باد را می شنیده اند و تصور می کردند که جن ها هستند !!!


متروکه-جن-زده
خانه-ی-خابه-متروک-محل-جن-ها


در کتاب های قدیمی گفته اند که برخی کارها مانند در شب ناخن گرفتن , جارو کردن در شب های شنبه و دوشنبه , سوت زدن و آب گرم ریختن باعث احضار آن ها می شود!
 جن ها قادر به دیدن ما هستند اما انسان ها در مواقع خاص میتوانند آن ها را ببینند مثلا در عروسی جن ها! سعی نکنید که جن احضار کنید چون کار خطرناک و بسیار سختی است اما باید توجه داشت که هنوز اثباتی برای وجود آن ها نیست

عکس های جن واقعی

جن ها موجودات ترسناکی هستند که بیش تر در قبرستان ها دیده می شوند و آدم های محدودی توانسته اند از آن ها عکس بگیرند.
در این راه حتی بعضی از آن ها کشته شده اند! چون جن ها متنفر هستند که کسی عکس جن ها را ثبت کند و می خواهند همیشه مخوف و ترسناک و ناشناخته باقی بمانند.
جن ها به ندرت در عکس ها ثبت می شوند مگر توسط دوربین های مخصوص. جن ها در جنگل ها و قبرستان ها ممکن است خود را به موجودات دیگری تبدیل کنند تا ناشناختا باقی بمانند و یا برای فریب دادن ممکن تغییر ظاهر بدهند!

عکس-جن-واقعی


عکس-جن-واقعی

عکس-جن-در-تاریکی

عکس-بچه-جن-واقعی

عکس-جن-ترسناک

عکس-جن-خیلی-ترسناک-در-جنگل

عکس-جن-در-قبرستان

عکس-بچه-جن-واقعی

جن-ترسناک
جن ها ممکن اس به چند دلیل به سراغ انسان ها بیایند :
1. فرد مرتکب گناهان بسیاری شده باشد.
2. خنده بیش از حد و بی توجهی به محیط اطراف.
3. فرد بیش از حد ترسو باشد.
4. فرد فراموش کار باشد.
5.جن عاشق انسان شده باشد و بخواهد به او نزدیک شود!

چگونه جن گیری کنیم ؟
به راحتی میتوان این کار را انجام داد اما توسط افراد با تجربه.
1. وضو بگیرید و مطمئن شوید که خانه تمیز است و تمام عکس ها از خانه بردارید.
2. در گوش فرد تسخیر شده دعا بخوانید.
3.از او سوالاتی بپرسید که چرا فرد را تسخیره کرده.
4. از او بخواهید که بدن آن فرد را ترک کند.
5. اگر جن در بدن انسان باشد خون آن قرمز و اگر رفته باشد تیره می شود پس خون او را چک کنید.
6. جن ممکن است که تهدید به مرگ کند که این دروغی بیش نیست.
7.و در آخر از او بخواهید که برود.

توجه داشته باشید که این ها فقط برای سرگرمی هستند و پایه و اساس علمی ندارند.

12